Витяг з типових правил користування бібліотеками України

ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕК

        1. Користувачами бібліотечних послуг є: юридичні й фізичні особи України, зарубіжних країн та особи без громадянства.

        2. Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент,  міжбібліотечний абонемент (МБА),  а також обслуговування поза бібліотекою (бібліотечні пункти, пересувні бібліотеки тощо).

        3. Користувачі мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечних фондів, консультативну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати в тимчасове користування книги, документи з бібліотечного фонду, брати участь у масових заходах, входити до читацьких рад.

        4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5-ти документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі не обмежується.

        5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі. Термін використання документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

        6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.

        7. Якщо одержані під заставу книги користувачем не повернено в зазначений термін, грошова застава надходить на спец рахунок бібліотеки і може бути використана на придбання книг.

     8. У разі втрати, пошкодження книги користувач повинен замінити її новою чи рівноцінною книгою або копією.

За дітей грошову заставу вносять батьки.

         9. За несвоєчасне повернення друкованих видань до бібліотеки ввести пеню у розмірі 10 коп. за кожну затриману книгу за кожен прострочений день.

ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

        1. Для запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати і розписуються у читацькому формулярі.

        2. Читач повинен дбайливо ставитись до бібліотечного фонду.

        3. За кожний документ , одержаний в бібліотеці, користувач ( крім дошкільників і учнів 1-4 класів), розписується в читацькому формулярі.

        4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним документом, визнаним бібліотекою рівноцінним.

        5. У разі пошкодження або втрати документа, одержаного через МБА, користувач за домовленістю з бібліотекою - фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним документом або внести кратне грошове відшкодування вартості документа. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання.

        6. Користувачі в бібліотеці мають дотримувати тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.

Правила користування книгами централізованої бібліотечної системи

Читачі мають право:

 • Діти до 16 років записуються до бібліотеки на основі документів, що представляють їх батьки, або особи, під наглядом яких вони перебувають
 • При запису до бібліотеки читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити зобов'язання про виконання своїм підписом в читацькому формулярі
 • Читач може одержати додому не більше п’яти творів друку та інших матеріалів на строк до 30 днів. Кількість творів друку та інших матеріалів, що видаються в читальному залі, не обмежується
 • Рідкісні і цінні твори друку та інші матеріали, єдині примірники довідкових видань, а також твори друку та інші матеріали, одержані через міжбібліотечний абонемент, додому не видаються. Ними користуються тільки в читальному залі.

Читачі зобов’язані

 • Дбайливо ставитись до творів друку та інших матеріалів, одержаних з фондів бібліотек, постійно піклуватись про їх збереження : не робити в них ніяких поміток, підкреслень, не виривати і не загинати сторінок, не виносити з приміщення бібліотеки, якщо вони не записані в формулярі.
 • Не порушувати розстановки фонду в бібліотеках з відкритим доступом, не виймати карток з каталогів і картотек.
 • При одержанні творів друку та інших матеріалів повинен уважно їх переглянути і в разі виявлення пошкоджень повідомити про це бібліотекаря.
 • Читач зобов'язаний розписатися за кожний одержаний на абонементі примірник твору друку. При поверненні творів друку та інших матеріалів в бібліотеку підписи читача в його присутності погашаються.
 • У разі загублення або пошкодження книжки, бібліотека стягує з нього 10-кратну вартість книжки за виконавчим написом нотаріальної контори.
 • За порушення правил користування бібліотеками читачі, підприємства, установи, організації можуть бути позбавлені права користування бібліотечним фондом на строки, встановлені адміністрацією бібліотеки. Матеріали про порушення окремими читачами цих правил можуть передаватися на розгляд в трудові колективи , громадські організації за місцем роботи, навчання або проживання.
 • Правила користування масовою бібліотекою поширюються на дитячі і юнацькі бібліотеки.